מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

גיל בשביל בנחל חרוד

"גיל בשביל" צועדים בנחל חרוד מנחל הקיבוצים ועד גשר הבזלת*YouTube:PHcVKP8z9jM*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA