מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

גיל בשביל - מלכיש לנועם

קבוצה 3 של גיל בשביל צועדת מלכיש לנועם ט"ו בשבט תשע"ט*YouTube:R0ZV3eAWrzM*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA