מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סיורים פתוחים לציבור

זרימות פריחות וסליק סודי ברמות מנשה 8/3/19

נחל השופט ונחל גחר הם היפים שבנחלי רמות מנשה ובחודש אדר הם יפים שבעתיים, בעין השופט הוסתר סוד כמוס . טיול באוירה אחרת.


זרימות ופריחות בנחל השופט ונחל גחר
מדריך שבתאי שירן
נחל השופט ונחל גחר הם היפים שבנחלי רמות מנשה ובחודש אדר הם יפים שבעתיים.
בעין השופט הוסתר במשך 70 שנה סוד גדול, סוד על סליק נעלם שאסור לדבר עליו.
כל זה טיול במכוניות פרטיות באוירה אחרת.
יום שישי, ר"ח אדר ב' 8.3.19
תחילת סיור 8.50 סיום 13.00
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA