מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

גיל בשביל נחל יששכר

קבוצת הגמלאים של "גיל בשביל" ממשיכה לצעוד, הפעם בנחל יששכר, כט טבת תשע"ט 6.1.19*YouTube:H6oQ__Fy-JQ*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA