מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

גיל בשביל נחל תבור

קבוצת "גיל בשביל" צועדת בעמק המעיינות ובפעם בנחל בארה ונחל תבור 16.12.18*YouTube:8vGx1rpkBRY*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA