מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

גיל בשביל - מפוריה לירדנית

קבוצת "גולן" (גיל בשביל 4) צועדת מפוריה לירדנית בשביל ישראל ג טבת תשעט 11.12.18*YouTube:w48437_pX1s*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA