מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

ג'יפים בעקבות פיוט - מסע שני בסדרה

ח' אב תשע"ח (20/7/18) יצאנו למסע ג'יפים שני בסדרה בעקבות כ"ד משמרות כהונה, מפינת ההנצחה במצפה נטופה לעילבון, עראבה, דיר חנא וצלמוןהטיול בשיתוף של עמיתים לטיולים עם מורשת הגליל*YouTube:M06kHEqLBYI*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA