מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

"גיל בשביל" בירקון

קבוצות "גיל בשביל" בארגון "מורשת הגליל" ממשיכות לטייל לאורך שביל ישראל והפעם לאורך הירקון 20.11.17*YouTube:zaOZX0-r930*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA