מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

"גיל בשביל" בדן ושניר

הגמלאים של "גיל בשביל" פותחים את העונה בנקודה הצפונית ביותר של שביל ישראל, משם ירדו דרומה ט"ז חשון תשע"ח 5.11.17


*YouTube:vlfTkdJkuNs*WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA