מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

מלכות ישראל בשומרון - יום שני

הג'יפאיות של "מלכת ישראל" ממשיכות לדהור ברחבי הארץ והפעם מסע בן יומיים בשומרון. מצגת זו מציגה תמונות מהיום השני למסע*YouTube:nU8ZUzTzkKs*


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA