מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

סרטים ותמונות מטיולים

מסע לגליל העליון של "מלכות ישראל"- יום ראשון

ושוב יוצאות המלכות למסע החמישי, הפעם לגליל העליון*YouTube:T0CD0zhW1pQ*WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA