מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

צפון

מגדל העתיקה

הממצא המרשים ביותר שנתגלה באתר הוא במת אבן קטנה ועליה חריטות אמנותיות שנשתמרו בצורה מדהימה, החשובה מכולן היא תמונת המנורה שכן האבן היא מהתקופה שבית המקדש עמד על מכונו וניתן להניח שהאומן הכיר מציורים או ממראה עיניים את המנורה המקורית ששכנה במקדש.

מגדל העתיקה
" וצבע היאור היה אדום מדם וכלו היה מלא חללים, כי לא נמלט איש. ובימים הבאים עלתה צחנה נוראה בכל הארץ מסביב. ואיום היה המראה לעיניים כי החוף היה מלא שברי ספינות מנופצות וגם פגרי אדם ..."
מלחמת היהודים ספר ג', י'
כך מספר יוסף בן מתתיהו על סופה של מגדל, עיירת הדייגים שעל שפת ים כנרת שמרדה ברומאים במרד הגדול ושלמה מחיר נורא.
שמה המלא של העיר מגדל היה מגדל נוניה כלומר מגדל הדגים וביוונית טריכי שמשמעותו הדגים המלוחים, נראה שהייתה בה תעשיה של המלחת דגים לצורך שימורם. במקורות אחרים היא נקראת גם מגדלא וזהו שמה הנוצרי.
לאחר מרד בר כוכבא נדדה למקום אחת ממשמרות הכהונה והיא מוזכרת בפיוטו של הקליר "איכה ישבה חבצלת השרון" הנאמרת בבוקר ט באב שם נאמר: "רְאֵה כִּי הֻסְעַרְתִּי כָּאֳנִיָּה. בְּתַאֲנִיָּה וַאֲנִיָּה. וּקְהָלִי כַּצֹּאן לַטֶּבַח מְנוּיָה. וְנָעָה מֵחֲנוּיָה מִגְדַּל נוּנְיָה"
בקיץ 1986 עם ירידת מפלס הכנרת גילו האחים יובל ומשה לופן מקיבוץ גינוסר בין מגדל לגינוסר סירה עתיקה המתוארכת לשנים 50-70 לספירה וסביר להניח ששמשה את אחד הדייגים ממגדל,
הספינה חולצה על ידי ארכיאולוגים ומתנדבים תוך שימוש בטכניקות מיוחדות שהגנו עליה מהתפוררות והיום היא מוצגת בבית יגאל אלון ומהווה את האטרקציה העיקרית של המוזיאון במיוחד עבור תיירים נוצרים הרואים בה את "הסירה של ישו"
בשנת 2009 בקשה קבוצת משקיעים לבנות מלון בחוף מגדל, בחפירות הצלה שנערכו לפני הבניה נתגלו שרידי העיר מגדל, ובה נסייר הפעם.
בכניסה נפנה שמאלה לרחבת הישיבה שם מוצג עותק של הממצא המרשים ביותר שנתגלה באתר, מעין במת אבן קטנה ועליה חריטות אמנותיות שנשתמרו בצורה מדהימה, החשובה מכולן היא תמונת המנורה שכן האבן היא מהתקופה שבית המקדש עמד על מכונו וניתן להניח שהאומן הכיר מציורים או ממראה עיניים את המנורה המקורית ששכנה במקדש.


למנורה 3 רגליים ובזה היא מצטרפת לשאר תמונות הפסיפס מתקופת המשנה והתלמוד בכולן מצוירת מנורה בעל 3 רגליים שלא כמו סמלה של אותה מדינה ששאבה את השראתה דווקא משער טיטוס.

הסיור ממשיך אל שרידי בית הכנסת, אל תצפו לבית כנסת כמו זה המתואר במדור בתי כנסת בשביעי עם ארון קודש מפואר, מושבים מסומנים ותורנות קיגלים, בתי הכנסת של תקופת הבית כשמם כן היו, אולמות פשוטים ששימשו להתכנסות, ללימוד ולקריאה בתורה, כאן גם נתגלתה אותה במת אבן ששמשה כנראה לקריאה בתורה.
מכאן ממשיך הסיור לאגף הדרומי אל בית הדייג, בית שקבל את שמו מהמשקלות הרבות שנמצאו בו, משקולות המשמשות לרשתות דייגים, תנו לדמיונכם לעבוד, תארו אותו מפליג במימי הכנרת בסירה שנמצאה בחוף, חשבו עליו מנסה למלט את נפשו בסירה מאימת הרומאים.
אנו ממשיכים אל מה שנראה כמקבץ של חדרים קטנים סביב רחוב צר ובכל חדר בריכה קטנה, יתכן וכאן היה השוק עם חנויות הדגים ובריכות להמלחתם.
האתר הבא הוא הרחוב עם ה"וילות" מצדיו, כאן חיו בעלי האמצעים, כאן נותרו פסיפסים במרצפות ומה שחשוב יותר, שתי מקוואות המספקות את האישור המלא ללא עוררין כי לפנינו ישוב יהודי.
"פרצה טהרה בישראל" אומר התלמוד (שבת, יג, א) , ימי בית שני מצטיינים בהקפדה על טהרה, במיוחד הקפידו על כך חוגי החברים שהיו נבדלים מעמי הארצות ואוכלים חוליהם בטהרה, וריבוי המקוואות שנמצאו מתקופה זו יעיד על כך.

איך מגיעים:

בכביש 90 מול המושבה מגדל נמצא המרכז המסחרי החדש, בגבו הכניסה לאתר הארכיאולוגי.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA