מורשת הגליל

שבתאי שירן מורשת-הגליל

יהודה שומרון והבקעה

מעלה לבונה

הישוב עצמו, ישוב קהילתי טיפוסי, ובלב הישוב, קומפלקס בתי הכנסת המכיל (איך לא?) שני בתי כנסת, מרכזי וספרדי. כאשר בית הכנסת הספרדי הוא המיוחד מבין השניים ומחייב ביקור בזכות ארון הקודש שלו הבנוי בצורת עגלה הנושאת ארון, האסוציאציה ברורה, זו העגלה שנושאת את ארון הברית משבי פלישתים באשדוד לבית שמש היהודית לאחר מפלת בני ישראל בקרב אבן העזר, אותו קרב בו חרבה גם שילה הסמוכה וחרב המשכן. הפסוק על הארון "ונתתי לאלקי ישראל כבוד" (שמואל א', ו, ה) מעביר את המסר ללא ספק, אלא שמתחת למסר הגלוי חבוי מסר עמוק יותר, מסביר לי יוסי, הארון עוצב תחת הטראומה של חורבן גוש קטיף וצפון השומרון ויש כאן קריאה ישירה לריבונו של עולם שיפעל להחזיר את האבידה לבעליה כפי שהחזיר בזמנו את ארון הברית לבעליו.

מעלה לבונה – ארץ אירועי התנ"ך
יד על הלב, מי מכם בקר לאחרונה במעלה לבונה? ומאלו שבקרו, מי מכם חשב על מעלה לבונה כיעד לטיול? אודה, גם אני לא הייתי מעלה בדעתי אילולא יוסי שהזמין אותי לבקר ולראות. באתי והתרשמתי.
מצומת קסם המשכתי מזרחה בכביש 5, חציתי את אריאל לאורכה ויצאתי ממנה ביציאה המזרחית הסמוכה לאוניברסיטה (כבר לא מכללה כי אם א ו נ י ב ר ס י ט ה ו_ _ _ _ _ הקנאים) בצומת רחלים פניתי דרומה (ימינה) בכביש 60 הוא דרך ההר ההיסטורית ולאחר מספר דקות הפנה אותי השלט ימינה בדרך העולה למעלה לבונה בעוד כביש 60 נוטש את דרך ההר ההיסטורית וממשיך ישירות בקטע חדש יחסית מ 1994 בלבד, לכוון עלי ושילה.
מצד שמאל של הכביש חאן א לובאן, מלון עוברי דרכים מתקופות קדומות התחנה האחרונה לפני יום המסע האחרון לירושלים, ובו נהגו ללון בטרם העלייה הקשה ב'מעלה לבונה', במקום מעיין נובע אלא שתושב ערבי מקומי השתלט על החאן וכיום הוא סגור למטיילים.
הראשון שפתח חאן במקום היה לא פחות ולא יותר כי אם מיכה מספר שופטים ההוא שסיפק לאורחיו שירותי עבודה זרה בנוסף לשירות אירוח כפי שמספרת הגמרא: "מגרב לשילה ג' מילין, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזה. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להן הקב"ה הניחו לו, שפיתו מצויה לעוברי דרכים" (סנהדרין, כג, ב).
המכונית מטפסת בפיתולים של מעלה לבונה, בעליה קשה זו צעדו לפני 2180 שנה בטור עורפי חייליו המיוגעים של אפולוניוס, כאשר באחד מהפיתולים ממתינים להם לוחמיו של יהודה המכבי ומסתערים עליהם מלמעלה למטה, לאפולוניוס האומלל הייתה זו חוויה של פעם בחיים, ווידוי קטן, לא ממש ריחמתי על אפולוניוס, הנוף מקסים, עמק שילה תחתינו, הישוב עלי על שלל שכונותיו בגבעות ממזרח, קרוב אליו הישוב שילה מזוהה בבירור על פי בנין הישיבה הנטוש בפסגתו, תל שילה, מקום המשכן למרגלות הישוב מזוהה בבירור על ידי מגדל הרואה שהוקם ב2013 , מעט דימיון מודרך ואני רואה את עשן המערכה עולה משילה.
דרך מעלה לבונה

הישוב עצמו, ישוב קהילתי טיפוסי, ובלב הישוב, קומפלקס בתי הכנסת המכיל (איך לא?) שני בתי כנסת, מרכזי וספרדי. כאשר בית הכנסת הספרדי הוא המיוחד מבין השניים ומחייב ביקור בזכות ארון הקודש שלו הבנוי בצורת עגלה הנושאת ארון, האסוציאציה ברורה, זו העגלה שנושאת את ארון הברית משבי פלישתים באשדוד לבית שמש היהודית לאחר מפלת בני ישראל בקרב אבן העזר, אותו קרב בו חרבה גם שילה הסמוכה וחרב המשכן. הפסוק על הארון "ונתתי לאלקי ישראל כבוד" (שמואל א', ו, ה) מעביר את המסר ללא ספק, אלא שמתחת למסר הגלוי חבוי מסר עמוק יותר, מסביר לי יוסי, הארון עוצב תחת הטראומה של חורבן גוש קטיף וצפון השומרון ויש כאן קריאה ישירה לריבונו של עולם שיפעל להחזיר את האבידה לבעליה כפי שהחזיר בזמנו את ארון הברית לבעליו.
סיור בישוב מעלה שהישוב בנוי על שרידי ישובים קדומים יותר, כבר מימי בית ראשון, שרידי גתות שנתגלו בדרך הביטחון, שומרה עתיקה בשדות הסמוכים, טרסות בנות מאות ואולי אלפי שנים, דרך האבות הסמוכה ושילה ממול מעניקים את החוויה של חזרה בזמן אל תקופת השופטים ושמואל הרואה.


שומרה עתיקה

בישוב עצמו יקב קטן ואפילו צימר בעל מרפסת ענקית המשקיפה אל נופי התנ"ך ומעניקה חוויה של "גם 'תה נח וגם תנ"ך "

.
בתים צופים אל הנוף

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA